Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost PLAYzone s.r.o., provozovatel internetové stránky www.mcrpc.cz a internetového obchodu www.mcrlistky.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti PLAYzone s.r.o..

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit.

K čemu údaje slouží?

Pro realizaci obchodní transakce s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

Kam se obracet v případě dotazů?

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás můžete obrátit skrze e-mail trulik@playzone.cz.


Ochrana osobních údajů v rámci soutěže na WD stánku na MČR 2018

Ve dnech 9. až 11. listopadu 2018 probíhá na Veletrhy Brno v rámci MČR v počítačových hrách 2018 na vystavovatelském stánku společnosti WD letáková soutěž, během které návštěvníci akce mohou vyplnit leták a zařadit se do soutěže.

  • Na leták vyplňují své jméno, příjmení a e-mail.
  • Tyto údaje slouží pouze k zařazení do soutěže a jejího vyhodnocení.
  • Budou shromažďovány a drženy pouze pořadatelem soutěže a ihned po ukončení soutěže budou skartovány.
  • K ukončení soutěže dojde 11. listopadu 2018 v 19:00 hodin.