Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Stránka www.mcrpc.cz veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá www.mcrpc.cz s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

· Pro účely plnění smlouvy dodavatel zpracovává zákaznikovy následující osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště, sídlo, IČ, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo po dobu neurčitou, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o dílu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení dodavatele. Osobní údaje budou zpracovávány elektronickým automatizovaným systémem.

· Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele formou e-mailu.

· Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů pro účely plnění smlouvy (objednávky) nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to elektronickou poštou na nagy@playzone.cz.