Žádost o záštitu LAN akce MČR body

Letos se podmínky pro udělování MČR bodů offline akcím organizátory Mistrovství České republiky v počítačových hrách takřka nezměnily. Každá offline akce pořádaná na území Čech a Slovenska může požádat o podporu MČR bodů několika tříd. Žádost musí obsahovat všechny informace z všeobecných požadavků a stupeň spolupráce, o který máte zájem. Žádost, která nebude 100 % vyplněná, nemusí být uznána. Žádost bude posouzená s ohledem na vybraný stupeň spolupráce a její požadavky. Veškeré žádosti posílejte na emailovou adresu mikula@playzone.cz, jiné nemusí být brány v potaz!

Bodové rozdělení stupňů

Všeobecné požadavky pro jakýkoliv druh spolupráce:

Nutnost podat žádost o spolupráci minimálně 1 měsíc před začátkem akce (pokud turnaj obsahuje také kvalifikace, začátkem akce se chápe start první kvalifikace)

 1. Žádost musí obsahovat tyto základní informace:
 2. Název akce
 3. Místo konání akce
 4. Organizační tým dané akce
 5. Datum konání akce
 6. O kolikátý ročník akce se jedná
 7. Shrnutí předchozích ročníků
 8. Pokud se konaly:
  • Počet účastníků předchozích ročníků v daných hrách
  • Jaká je maximální kapacita
 9. Pokud se nekonaly:
  • Jaká jsou očekávaná čísla účastníků
  • Jaká je maximální kapacita
 10. V jakých hrách se daná akce koná
 11. Podpora pro celou akci nebo jen konkrétní hry
 12. Pokud ano, tak pro jaké hry
 13. Harmonogram akce
 14. Popis/Zajímavosti o akci (volitelné)
 15. Ceny v turnaji/prize pool
 16. Požadovaný stupeň spolupráce
 17. Potvrzení o přečtení a souhlasu se všemi podmínkami žádané spolupráce

Stupeň – mediální partnerství

Plnění:

 • Novinka o mediální podpoře dané akce + krátký rozhovor s pořadateli
 • Zveřejňování novinek o turnaji před jeho začátkem
 • Zveřejňování novinek o výsledcích během turnaje a shrnutí turnaje po jeho skončení
 • Rozhovory s organizátory a účastníky před, během a po akci

Požadavky:

 • Uvedení PLAYzone jako mediálního partnera v on-line komunikacích (FB událost, FB skupina, web apod.)
 • Novinka o mediální podpoře akce ze strany PLAYzone na oficiálních sociálních kanálech akce (jako samostatný článek)
 • Přidání Loga PLAYzone na stránkách akce v sekci mediální partneři/ partneři akce
 • Visibilita loga PLAYzone na místě akce v době jeho konání

Stupeň D – nejnižší zapojení – partnerství s Mistrovstvím České republiky v počítačových hrách

Tento stupeň se týká udělování MČR bodů v kategorii D

Plnění:

 • Přidělení MČR kvalifikačních bodů v úrovni D
 • Novinka o podpoře dané akce MČR body + krátký rozhovor s pořadateli
 • Zveřejňování novinek o turnaji před jeho začátkem
 • Zveřejňování novinek o kvalifikačních turnajích na samotný turnaj
 • Závěrečné shrnutí turnaje
 • Turnajový systém na stránkách PLAYzone

Požadavky:

 • Prize pool minimálně 15 000 Kč
 • Minimální počet účastníků pro LAN akci: 16
 • Minimální počet účastníků pro ostatní druhy akcí 50+ (do počtu účastníků se počítají i týmy účastnící se kvalifikací na danou akci)
 • Mít vypořádané všechny závazky z minulý akcí (Vyplacení výher z minulých ročníků v předem daném termínu)
 • Uvedení MČR jako mediálního partnera v on-line komunikacích o turnaji (FB událost, FB skupina, web apod.)
 • Zveřejnění novinky o partnerství s MČR a s tím spojené udělení MČR bodů na komunikačních kanálech akce, tedy jak webových stránkách, tak na všech souvisejících sociálních sítích.
 • Přidání loga MČR v PC hrách do všech novinek okolo turnaje (jak na webu, tak na sociálních sítích)
 • Turnaj a kvalifikace musí být oznámeny v dostatečném předstihu (min. 14 dní před začátkem akce, pokud turnaj obsahuje také kvalifikace, začátkem akce se chápe start první kvalifikace)
 • Kvalifikace (v případě absence kvalifikací samotný turnaj) musí být přístupná pro všechny hráče, bez rozdílu – výjimku tvoří hráči, kteří obdrželi ban na PLAYzone.
 • Pokud se jedná o turnaj založený na tom, že jsou všechny týmy do turnaje pozvány, v tomto případě MČR body nemohou být uděleny!
 • Hráči/ klany/ organizace nesmí být v turnaji zvýhodněny jakýmkoliv způsobem – v případě nasazení top týmů přímo do turnaje je třeba tuto skutečnost konzultovat s PLAYzone – nesmí dojít k preferenci žádného klanu, týmu, hráče apod. na základě neobjektivních skutečností.
 • Nutnost přítomnosti admina daného turnaje se zkušenostmi a znalostmi z dané hry, ve které se turnaj pořádá. Předpokládá se znalost základních turnajových formátů a fungování turnajů. V případě potřeby je PLAYzone schopna za poplatek dodat proškoleného admina. Admin musí být znám s dostatečným předstihem a pořadatelé MČR musí daného člověka odsouhlasit, aby splňoval náležitosti admina, který chod daného turnaje zvládne zabezpečit bez problémů.

Stupeň C – nejnižší zapojení – partnerství s Mistrovstvím České republiky v počítačových hrách

Tento stupeň se týká udělování MČR bodů v kategorii C

Plnění:

 • Přidělení MČR kvalifikačních bodů v úrovni C
 • Novinka o podpoře dané akce MČR body + krátký rozhovor s pořadateli
 • Zveřejňování novinek o turnaji před jeho začátkem
 • Zveřejňování novinek o kvalifikačních turnajích na samotný turnaj
 • Závěrečné shrnutí turnaje
 • Turnajový systém na stránkách PLAYzone

Požadavky:

 • Prize pool minimálně 20 000 Kč
 • Minimální počet účastníků pro LAN akci: 16
 • Minimální počet účastníků pro ostatní druhy akcí 50+ (do počtu účastníků se počítají i týmy účastnící se kvalifikací na danou akci)
 • Mít vypořádané všechny závazky z minulý akcí (Vyplacení výher z minulých ročníků v předem daném termínu)
 • Uvedení MČR jako mediálního partnera v on-line komunikacích o turnaji (FB událost, FB skupina, web apod.)
 • Zveřejnění novinky o partnerství s MČR a s tím spojené udělení MČR bodů na komunikačních kanálech akce, tedy jak webových stránkách, tak na všech souvisejících sociálních sítích.
 • Přidání loga MČR v PC hrách do všech novinek okolo turnaje (jak na webu, tak na sociálních sítích)
 • Turnaj a kvalifikace musí být oznámeny v dostatečném předstihu (min. 14 dní před začátkem akce, pokud turnaj obsahuje také kvalifikace, začátkem akce se chápe start první kvalifikace)
 • Kvalifikace (v případě absence kvalifikací samotný turnaj) musí být přístupná pro všechny hráče, bez rozdílu – výjimku tvoří hráči, kteří obdrželi ban na PLAYzone.
 • Pokud se jedná o turnaj založený na tom, že jsou všechny týmy do turnaje pozvány, v tomto případě MČR body nemohou být uděleny!
 • Hráči/ klany/ organizace nesmí být v turnaji zvýhodněny jakýmkoliv způsobem – v případě nasazení top týmů přímo do turnaje je třeba tuto skutečnost konzultovat s PLAYzone – nesmí dojít k preferenci žádného klanu, týmu, hráče apod. na základě neobjektivních skutečností.
 • Nutnost přítomnosti admina daného turnaje se zkušenostmi a znalostmi z dané hry, ve které se turnaj pořádá. Předpokládá se znalost základních turnajových formátů a fungování turnajů. V případě potřeby je PLAYzone schopna za poplatek dodat proškoleného admina. Admin musí být znám s dostatečným předstihem a pořadatelé MČR musí daného člověka odsouhlasit, aby splňoval náležitosti admina, který chod daného turnaje zvládne zabezpečit bez problémů.

Stupeň B – střední zapojení – partnerství s Mistrovstvím České republiky v počítačových hrách

Tento stupeň se týká udělování MČR bodů v kategorii B

Plnění:

 • Přidělení MČR kvalifikačních bodů v úrovni B
 • Novinka o podpoře dané akce MČR body + krátký rozhovor s pořadateli
 • Zveřejňování novinek o turnaji před jeho začátkem
 • Zveřejňování novinek o kvalifikačních turnajích na samotný turnaj
 • Zveřejňování výsledků kvalifikací
 • Kompletní coverage z celého turnaje
 • Turnajový systém na stránkách PLAYzone
 • Propagace akce na našich sociálních sítích (FB PLAYzone apod.)

Požadavky:

 • Prize pool minimálně 30 000 Kč
 • Minimální počet účastníků pro LAN akci: 16
 • Minimální počet účastníků pro ostatní druhy akcí 100+ (do počtu účastníků se počítají i týmy účastnící se kvalifikací na danou akci)
 • Nesmí to být první ročník dané akce. Musí se jednat minimálně o 2. ročník.
 • Mít vypořádané všechny závazky z minulý akcí (Vyplacení výher z minulých ročníků v předem daném termínu)
 • Uvedení MČR jako mediálního partnera v on-line komunikacích o turnaji (FB událost, FB skupina, web apod.)
 • Novinka o partnerství s MČR a s tím spojené udělení MČR bodů na komunikačních kanálech akce, tedy jak webových stránkách, tak na všech souvisejících sociálních sítích.
 • Přidání loga MČR v PC hrách do všech novinek okolo turnaje (jak na webu, tak na sociálních sítích)
 • Přidání loga MČR v PC hrách do streamu jak z kvalifikací, tak i z finálové akce.
 • Visibilita loga MČR PC na místě akce v době jeho konání.
 • Turnaj a kvalifikace musí být oznámeny v dostatečném předstihu (min. 14 dní před začátkem akce, pokud jsou v turnaji kvalifikace, začátkem akce se chápe start první kvalifikace)
 • Kvalifikace (v případě absence kvalifikací samotný turnaj) musí být přístupná pro všechny hráče, bez rozdílu – výjimku tvoří hráči, kteří obdrželi ban na PLAYzone.
 • Pokud se jedná o turnaj založený na tom, že jsou všechny týmy do turnaje pozvány, v tomto případě MČR body nemohou být uděleny!
 • Hráči/ klany/ organizace nesmí být v turnaji zvýhodněny jakýmkoliv způsobem – v případě nasazení top týmů přímo do turnaje je třeba tuto skutečnost konzultovat s PLAYzone – nesmí dojít k preferenci žádného klanu, týmu, hráče apod. na základě neobjektivních skutečností.
 • Nutnost přítomnosti admina daného turnaje se zkušenostmi a znalostmi z dané hry, ve které se turnaj pořádá. Předpokládá se znalost základních turnajových formátů a fungování turnajů. V případě potřeby je PLAYzone schopna za poplatek dodat proškoleného admina. Admin musí být znám s dostatečným předstihem a pořadatelé MČR musí daného člověka odsouhlasit, aby splňoval náležitosti admina, který chod daného turnaje zvládne zabezpečit bez problémů.

Stupeň A – nejvyšší zapojení – partnerství s Mistrovství České republiky v počítačových hrách

Tento stupeň se týká udělování MČR bodů v kategorii A

Plnění:

 • Přidělení MČR kvalifikačních bodů v úrovni A
 • Novinka o podpoře dané akce MČR body + krátký rozhovor s pořadateli
 • Zveřejňování novinek o turnaji před jeho začátkem
 • Zveřejňování novinek o kvalifikačních turnajích na samotný turnaj – pomoc s propagací turnaje přes naše kanály
 • Zveřejňování výsledků kvalifikací
 • Kompletní coverage z celého turnaje
 • Závěrečné shrnutí turnaje + dojmy hráčů
 • Turnajový systém na stránkách PLAYzone
 • Propagace akce na našich sociálních sítích (FB PLAYzone apod.)

Požadavky:

 • Prize pool minimálně 60 000 Kč
 • Minimální počet účastníků pro LAN akci: 32 (CS:GO) / 16 (PUBG)
 • Minimální počet účastníků pro ostatní druhy akcí 150+ (do počtu účastníků se počítají i týmy účastňující se kvalifikací na danou akci)
 • Nesmí to být první ročník dané akce. Musí se jednat minimálně o 2. ročník.
 • Mít vypořádané všechny závazky z minulý akcí (Vyplacení výher z minulých ročníků v předem daném termínu)
 • Uvedení MČR jako mediálního partnera v on-line komunikacích o turnaji (FB událost, FB skupina, web apod.)
 • Novinka o partnerství s MČR a s tím spojené udělení MČR bodů na komunikačních kanálech akce, tedy jak webových stránkách, tak na všech souvisejících sociálních sítích.
 • Přidání loga MČR v PC hrách do všech novinek okolo turnaje (jak na webu, tak na sociálních sítích)
 • Přidání loga MČR v PC hrách do streamu jak z kvalifikací, tak i z finálové akce
 • Visibilita loga MČR PC na místě akce v době jeho konání
 • Turnaj a kvalifikace musí být oznámeny v dostatečném předstihu (min. 14 dní před začátkem akce, pokud jsou v turnaji kvalifikace, začátkem akce se chápe start první kvalifikace)
 • Kvalifikace (v případě absence kvalifikací samotný turnaj) musí být přístupná pro všechny hráče, bez rozdílu – výjimku tvoří hráči, kteří obdrželi ban na PLAYzone.
 • Pokud se jedná o turnaj založený na tom, že jsou všechny týmy do turnaje pozvány, v tomto případě MČR body nemohou být uděleny!
 • Hráči/ klany/ organizace nesmí být v turnaji zvýhodněny jakýmkoliv způsobem – v případě nasazení top týmů přímo do turnaje je třeba tuto skutečnost konzultovat s PLAYzone – nesmí dojít k preferenci žádného klanu, týmu, hráče apod. na základě neobjektivních skutečností.
 • Nutnost realizace turnaje a kvalifikací přes PLAYzone turnajový systém.
 • Turnaj musí být adminován adminem z řad PLAYzone. Podmínky využití admina budou dohodnuty individuálně


Poznámka: Organizátoři Mistrovství České republiky v počítačových hrách si vyhrazují právo odebrat MČR body v případě zjištění závažných porušení pravidel – znevýhodňování některých týmů, hráčů, porušování fair play, nedostatky v organizaci, které zabránily férovému průběhu turnaje, nedodržení plnění ze strany organizátorů akce.

 

TipsportHAL3000AOCAorusDXRACER